بایگانی برچسب ها: سیب زمینی بنفش

به عمل آوردن سیب زمینی بنفش توسط دانشمندان برای جلوگیری از سرطان و آب مروارید و دیابت

به عمل آوردن سیب زمینی بنفش توسط دانشمندان برای جلوگیری از سرطان و آب مروارید و دیابت

به عمل آوردن سیب زمینی بنفش توسط دانشمندان برای جلوگیری از سرطان و آب مروارید و دیابت خبر جالب در علم پزشکی سیب زمینی بنفش از راه رسید دانشمندان زیست شناسی و بیولوژی، گونه ای جدید از سیب زمینی را به عمل آوردند که به رنگ بنفش است و جلوی سرطان، آب مروارید و دیابت را می گیرد. به عمل آوردن سیب زمینی بنفش توسط دانشمندان برای جلوگیری از سرطان و آب مروارید و دیابت به عمل آوردن سیب زمینی بنفش توسط دانشمندان برای جلوگیری از سرطان و آب مرو...

ادامه مطلب