بایگانی برچسب ها: سگ باهوش قصاب و داستان جالب و خواندنی + داستان های جذاب سگ باهوش

سگ باهوش قصاب و داستان جالب و خواندنی + داستان های جذاب سگ باهوش

سگ باهوش قصاب و داستان جالب و خواندنی + داستان های جذاب سگ باهوش

سگ باهوش قصاب و داستان جالب و خواندنی + داستان های جذاب سگ باهوش داستان جالب و خواندنی سگ قصاب قصاب با دیدن سگی که به طرف مغازه اش نزدیک می شد حرکتی کرد که دورش کند اما کاغذی را در دهان سگ دید.کاغذ را گرفت.روی کاغذ نوشته بود” لطفا ۱۲ سوسیس و یه ران گوشت بدین”. ۱۰ دلار همراه کاغذ بود.قصاب که تعجب کرده بود سوسیس و گوشت را در کیسه ای گذاشت و در دهان سگ گذاشت.سگ هم کیسه راگرفت و رفت. قصاب که کنجکاو شده بود و از طرفی وقت بستن مغازه بو...

ادامه مطلب