بایگانی برچسب ها: سوژه های جنجالی رشید پور

سوژه های جنجالی رشید پور

سوژه های جنجالی رشید پور

سوژه های جنجالی رشید پور ساسان آقایی : خودش یک نقض غرض است؛ کسی که اگر تلویزیون نبود و فضای کمی بازتر سال های پیش از ۸۸ در صدا و سیما، می توانست یک مهندس موفق شود که زندگی خصوصی آرامی دارد و مبل به هیجانش را با سفرهای خارجی زیاد، دیدن جاهای عجیب و غریب، پریدن با چتر، بانجی جامپینگ و خلبانی و… درمان می کند اما چند وقت پیش از آنکه تصمیم بگیرد مهندس شود. تلویزیون را چون مسیری میان بر برای رسیدن به شهرت انتخاب کرده بود. به چندتا یکی ...

ادامه مطلب