بایگانی برچسب ها: سوژه جدید صیقه موقت

سوژه جدید صیقه موقت+عقد ۵۰ هزار تومانی+ازدواج موقت

سوژه جدید صیقه موقت+عقد ۵۰ هزار تومانی+ازدواج موقت

ازدواج موقت+سوژه  جدید در صیقه موقت+صیقه موقت ۵۰ هزار تومانی +شایعه صیقه موقت در شهرستان آباد نامبرده پیامک های انبوهی به استان های همدان، قم، تهران، آ غربی، فارس، یزد، کرمان و … ارسال کرده بود و به صورت انبوه (میلیاردی) مبلغ ۵۰ هزارتومان از سراسر کشور به حساب وی واریز شده بود.این واریز وجه هم اکنون ادامه دارد. سوژه جدید صیقه موقت+عقد ۵۰ هزار تومانی+ازدواج موقت حدود سه هفته قبل پیامی بر روی تلفن های همراه یک شهروند آباده ارسال شده بود؛...

ادامه مطلب