بایگانی برچسب ها: سه نکته مهم که بلند پروازان باید بدانند

اصول بلند پروازان و روش هایی برای موفقیت بلند پروازان

اصول بلند پروازان و روش هایی برای موفقیت بلند پروازان

  اصول بلند پروازان و روش هایی برای موفقیت بلند پروازان   سه اصل بلند پروازان ۱- بيافرين ساختن چيزها راه ميان بري است که به شما قدرت انجام هر کاري را مي‌دهد. فکر مي‌کنيد من چطور نويسنده شدم؟ نوشتم. چطور برنامه نويس شدم؟ برنامه نوشتم. چطور بنيان گذار شرکت شدم؟ شرکتي را راه‌اندازي کردم. در هيچ‌کدام از زمينه‌هايي که ذکر کردم آموزش رسمي را طي نکردم. البته اهميت چنداني هم ندارد چون شما هم مي‌توانيد امتحان کنيد. دست به خلق چيز ج...

ادامه مطلب