بایگانی برچسب ها: سلول های اهدایی افراد مرده

faceshot selfi

با استفاده از سلول های چشم افراد مرده، نابینایان بینا می شوند.

با استفاده از سلول های چشم افراد مرده، نابینایان بینا می شوند.

با استفاده از سلول های چشم افراد مرده، نابینایان بینا می شوند. با استفاده از سلول های چشم افراد مرده، نابینایان بینا می شوند. آزمایش های انجام شده روی موش ها نشان می دهد که سلول های انسانی می توانند تا حدودی دید را در موش های کاملا نابینا احیا کنند. دانش پژوهان دانشگاه کالج لندن می گویند دستیابی به نتایج مشابه در انسان می تواند کیفیت زندگی آنها را بهبود بخشد اما دیدی که بتواند توانایی مطالعه فرد را بازیابی کند به دست نمی آید. آزمای...

ادامه مطلب