بایگانی برچسب ها: سرنوشت زنان اغفال شده

سرنوشت تلخ یک زن اززبان خودش/اغفال دختران درمحیط کار/وقتی وارد اتاق همسرم شدم…

سرنوشت تلخ یک زن اززبان خودش/اغفال دختران درمحیط کار/وقتی وارد اتاق همسرم  شدم…

سرنوشت تلخ یک زن؛ وقتی به شرکت همسر هوس بازم رفتم از دیدن صحنه ای در اتاقش خشکم زد با آن که ازدواج اولم که برپایه هوس بنا شده بود به شکست انجامید، اما از این ماجرا درس عبرت نگرفتم. سرنوشت تلخ یک زن اززبان خودش/اغفال دختران درمحیط کار/وقتی وارد اتاق همسرم شدم… به گزارش سرویس حوادث “جام نیوز”،  با آن که ازدواج اولم که برپایه هوس بنا شده بود به شکست انجامید، اما از این ماجرا درس عبرت نگرفتم و دوباره درحالی...

ادامه مطلب