بایگانی برچسب ها: زیباترین دکوراسیون های داخلی

faceshot selfi

دکوراسیون های ایرانی همیشه مد روز باقی میمانند

دکوراسیون های ایرانی همیشه مد روز باقی میمانند

دکوراسیون های ایرانی همیشه مد روز باقی میمانند هر قدر هم که زمان و دوره و سبک زندگی هایمان عوض شود، هر قدر خانه و زندگی هایمان مطابق زمان پیش برود، بعضی چیزها هستند که عوض نمی شوند، فضاهایی از دکوراسیون ایرانی هستند که از مد نمی افتند، رهایمان نمی کنند و همگام با ما پیش می آیند.   هستند فضاهایی که هر قدر هم که زندگی ها مدرن شوند اما آن ها اصالتشان را از دست نمی دهند، شاید لباس های امروزی بر تن کنند اما هنوز هم ما را به همان اصالت...

ادامه مطلب