بایگانی برچسب ها: زن و شوهر عاشق

داستان عاشقانه مرد و زن نابیا + مرد عاشق و زن نابینا

داستان عاشقانه مرد و زن نابیا + مرد عاشق و زن نابینا

داستان عاشقانه مرد و زن نابیا + مرد عاشق و زن نابینا داستان این نقطه توریستی به سال ۱۹۵۶ بازمی گردد، زمانی که آقا و خانم کوروکی که یک زوج تازه ازدوج کرده بودند، قطعه زمینی را در شینتومی خریداری کردند. آنها در آن زمین یک خانه و مزرعه لبنیات ساختند و چندین سال در آنجا سخت کارکردند تا جایی که در این مزرعه به ۶۰ راس گاو رسیدگی می کردند   داستان عاشقانه مرد و زن نابیا + مرد عاشق و زن نابینا شوهر عاشق برای همسر نابینایش چه می کند؟ داست...

ادامه مطلب