بایگانی برچسب ها: زن در اسلام

چرا میگویند زن ناقص العقل هست؟ + حقوق زن در اسلام چیست؟

چرا میگویند زن ناقص العقل هست؟ + حقوق زن در اسلام چیست؟

عقل زن متفاوته کجا؟ زمانی که در مملکت داری و تصمیم های مهم میخواهی ازش استفاده کنی (این حدیث در جواب این سوال آمده) وقتی قوه احساس بر عقل غلبه کنه خب طرف نمیتونه تصمیم درستی بگیره خب مملکت بباد میره برای همینه که زن نمیتواند قاضی باشد چون مجرم میاد شیون و زاری میکنه ای نفهمیدم ای چی شدم و بعد زنه میگه خب برو آزادی دلش رحم میاد مردان هم ناقص العقل هستند کجا؟ زمانی که برای مسائل عاطفی ازشون بپرسی میزن فاتحه طرف رو میخونن   چرا م...

ادامه مطلب