بایگانی برچسب ها: زنان باردار

حکم شرعی روزه زن باردار+ روزه گرفتن در بارداری کدام ماه مجاز و کدام ماه ممنوع!

حکم شرعی روزه زن باردار+ روزه گرفتن در بارداری کدام ماه مجاز و کدام ماه ممنوع!

شرایط و تغذیه زن حامله جهت روزه گرفتن در بارداری کم نیستند زنان حامله ای که در ماه رمضان روزه می گیرند و بدون مسئله روزه در بارداری را شرایط و تغذیه زن حامله جهت روزه گرفتن در بارداری کم نیستند زنان حامله ای که در ماه رمضان روزه می گیرند و بدون مسئله روزه در بارداری را سپری می کنند . بنا بر مطالعات انجام شده، حدود ¾ زنان مسلمان باردار در سراسر دنیا، در ماه رمضان روزه می گیرند. ولی شرایط و توانایی افراد با هم متفاوت هست. با توجه به ن...

ادامه مطلب

مشکلات و بحث های عرق کردن زیاد در دوران بارداری

مشکلات و بحث های عرق کردن زیاد در دوران بارداری

مشکلات و بحث های عرق کردن زیاد در دوران بارداری آیا عرق کردن زیاد در دوران بارداری خطرناک است؟ دوران بارداری دورانی که بسیار نیاز به مراقبت فرد است. البته نه این که فرد استراحت مطلق داشته باشد استراحت مطلق برای زمانی است که خود پزشک مربوطه تجویز کند. ولی در کل بارداری کمی باید دقت در نوع حرکات و کارهایی که انجام می دهید باشید. بعضی از افراد در این دوران عرق بسیار می کنند که در ادامه مطلب به این موضوع پرداخته ایم.   احساس گرمای زیادی ...

ادامه مطلب