بایگانی برچسب ها: رژیم غذایی کم نمک

یک رژیم غذایی کم نمک، می‌تواند به سلامت قلب آسیب بزند.

یک رژیم غذایی کم نمک، می‌تواند به سلامت قلب آسیب بزند.

یک رژیم غذایی کم نمک، می‌تواند به سلامت قلب آسیب بزند. یک رژیم غذایی کم نمک، می‌تواند به سلامت قلب آسیب بزند.   گزارشات به دست آمده، نشان می‌دهند که محدود کردن سدیم می‌تواند مضر باشد. اما متخصصین قلب، به این یافته‌ها  انتقاد دارند. مطالعه‌ای جدید که بحث‌های بسیاری را با خود به دنبال داشت، ادعا کرد یک رژیم غذایی کم نمک، می‌تواند به سلامت قلب آسیب بزند. محقق ارشد، اندرو منت: به نظر می‌رسد که محدود کردن نمک طعام به کمتر از ۳۰۰۰ میلی‌گرم د...

ادامه مطلب