بایگانی برچسب ها: روز دانش آموز مبارک

modiseh

متن ادبی تبریک روز دانش آموز ۱۳ آبان

متن ادبی تبریک روز دانش آموز ۱۳ آبان

پیامکهای تبریک روز دانش آموز و نوجوان در ۱۳ آباندر کشور ما نور خدا هادی فضل است/وز نور خدا جان گرفت دانش آموز با آن که همه روز و همه مکتب علم است/لیکن که یکی روز بود ثابت و پیروز روز دانش آموز مبارکادامه مطلب

ادامه مطلب

اس ام اس تبریک روز دانش آموز ۱۳ آبان

اس ام اس تبریک روز دانش آموز ۱۳ آبان

پیامکهای روز دانش آموز و ۱۳ آبان پی ام | متن | ادبی | بنر | جمله | تلگرام | لاین | پستدر کشور ما نور خدا هادی فضل است/وز نور خدا جان گرفت دانش آموز با آن که همه روز و همه مکتب علم است/لیکن که یکی روز بود ثابت و پیروز روز دانش آموز مبارکادامه مطلب

ادامه مطلب