بایگانی برچسب ها: روانشناسی صحبت

آموزش تقویت اثر گذاری صحبت و مکالمه

آموزش تقویت اثر گذاری صحبت و مکالمه

آموزش تقویت اثر گذاری صحبت و مکالمه تشخیص اینکه ما در هر موقعیتی چگونه باید صحبت کنیم و چه بگوییم، یک درک و فهم مهم است   من یک مشکلی دارم و آن این است که در موقعیت حرف زدن و دفاع از خود که قرار می گیرم هول می شوم و نمی توانم حرف بزنم و از خود دفاع کنم ولی همینکه موقعیت را ترک می کنم افسوس می خورم که ای کاش آن موقع من این حرف را زده بودم و از خود دفاع می کردم. لطفا من را راهنمایی کنید. البته امکان دارد که برای همه ما در مرحله ای از ...

ادامه مطلب