بایگانی برچسب ها: رعایت نکات پس از طلاق

نکاتی برای کنار آمدن با احساس طرد

نکاتی برای کنار آمدن با احساس طرد

نکاتی برای کنار آمدن با احساس طرد کمتر آدمی ممکن است ادعا کند در زندگی اش طردشدن را تجربه نکرده است. گرچه احساس طردشدگی اجتناب ناپذیر است، اما باید توجه داشت که این احساس خیلی بیشتر و فراتر از یک آسیب هیجانی ساده است، بنابراین تجربه آن بسیار دردناک و رنج آور خواهدبود. طلاق همسران «وقتی گفت باید از هم جدا شویم شوکه شدم. با خودم گفتم حتما شوخی می کند. دعوایمان که می شد گاهی خودم هم فکر طلاق به سرم می زد یا حتی این ور و آن ور می گفتم اما فقط حرفش...

ادامه مطلب