بایگانی برچسب ها: رعایت نکات پس از طلاق

faceshot selfi

نکاتی برای کنار آمدن با احساس طرد

نکاتی برای کنار آمدن با احساس طرد

نکاتی برای کنار آمدن با احساس طرد کمتر آدمی ممکن است ادعا کند در زندگی اش طردشدن را تجربه نکرده است. گرچه احساس طردشدگی اجتناب ناپذیر است، اما باید توجه داشت که این احساس خیلی بیشتر و فراتر از یک آسیب هیجانی ساده است، بنابراین تجربه آن بسیار دردناک و رنج آور خواهدبود. طلاق همسران «وقتی گفت باید از هم جدا شویم شوکه شدم. با خودم گفتم حتما شوخی می کند. دعوایمان که می شد گاهی خودم هم فکر طلاق به سرم می زد یا حتی این ور و آن ور می گفتم اما فقط حرفش...

ادامه مطلب