بایگانی برچسب ها: رسوایی اخلاقی

، محمد بن نایف&quot، رسوایی اخلاقی علت برکناری &quot

، محمد بن نایف&quot، رسوایی اخلاقی علت برکناری &quot

فعال مشهور اینترنتی که اخباری را از داخل خاندان آل سعود فاش می کند، تاکید کرد رسوایی برنامه ریزی شده است اخلاقی، محمد بن نایف بن عبدالعزیز آل فعال مشهور اینترنتی که اخباری را از داخل خاندان آل سعود فاش می کند، تاکید کرد رسوایی برنامه ریزی شده است اخلاقی، محمد بن نایف بن عبدالعزیز آل سعود ولیعهد سابق عربستان را به پذیرفتن کنار رفتن از قدرت، وادار کرد. رسوایی اخلاقی محمد بن نایف فعال اینترنتی عربستانی معروف به مجتهد فاش کرد محم...

ادامه مطلب

رسوایی اخلاقی که در دانشگاه ساری

رسوایی اخلاقی که در دانشگاه ساری

رسوایی اخلاقی که در دانشگاه ساری رکنا: دوسرباز جوان در پادگانی در دانشگاه ساری انگلیس به علت خوردن بیش از حد مشروبات الکلی درحلقه سربازان و مقامهای ارشد پادگان دست به یک رسوایی اخلاقی زدند. به گزارش “The Sun” در روز یکشنبه، این دو سرباز قبل از این اقدام هولناک به اجبار از نوشیدنی های  غیرمجاز استفاده کردند که استفاده بی حد و حصر این نوشیدنی ها دنیای تیره و تاری را برای شان رقم زد. در حین ارتکاب این عمل زشت سربازان دیگر دو...

ادامه مطلب