بایگانی برچسب ها: راهنمای خرید مرغ سالم و تازه

faceshot selfi

شستشوی مرغ ها با وایتکس

شستشوی مرغ ها با وایتکس

چرا مرغها با وایتكس شسته میشوند؟ بعد از ماجراهای طولانی آبیاری سبزیجات با فاضلاب، نان های جوش شیرین دار، لبنیات با روغن پالم حالا نوبت فروش مرغ های فاسدی است كه گفته میشود به راحتی در مرغ فروشیهای شهر جاخوش كرده اند. اما ماجرا چیست؟ در ویدئویی كه چند هفته قبل در فضای مجازی منتشر شده بود، مشخص شد تعداد زیادی از مرغف روشیها اقدام به فروش مرغهای فاسدی كرده اند كه با كمك وایتكس نونوار شده بودند و از لحاظ ظاهر با نوع سالم و تازه آن مو نمیزد...

ادامه مطلب