بایگانی برچسب ها: راهای روانشناسی برای دروغ

دوغ گفتن در زندگی و مشکلات ان در رابطه ها…

دوغ گفتن در زندگی و مشکلات ان در رابطه ها…

 دوغ گفتن در زندگی و مشکلات ان در رابطه ها… دروغگویی می‌تواند تبدیل به یک عادت شود و شما را در موقعیت‌هایی قرار می‌دهد که بی‌دلیل و ناخواسته نیز دروغ بگویید. اما این بیشتر از آنچه درباره‌اش دروغ گفته اید برای رابطه صمیمی خطرناک است، زیرا دروغ گفتن، همراه با انکار دیگری و ارتباط متقابل است، چون همیشه چیزی وجود دارد که نباید بیانش کرد و دیگری نباید بداند این یعنی؛ وارونه کردن حقیقت هرچند خوب یا بد. پنهانکاری، انکار و نادیده‌گرفتن...

ادامه مطلب