بایگانی برچسب ها: ذهن و حافظه

حافظ ما چگونه لغات را ذخیره میکند؟

حافظ ما چگونه لغات را ذخیره میکند؟

چگونه لغات در مغز ما ذخیره می شود؟اغلب فرهنگ های لغت انگلیسی کلمات را به ترتیب حروف الفبا لیست می کنند، اما چگونه لغات در مغز ما ذخیره می شود؟ فهمیدن این موضوع بسیار غیر منتظره است، چون می توان از فعالیت مغز یک فرد فکر او را خواند!قسمت‌های خاصی از مغز به کلمات خاص پاسخ می دهند حافظ ما چگونه لغات را ذخیره میکند؟ حافظ ما چگونه لغات را ذخیره میکند؟ اگر چه دانشمندان علوم اعصاب می‌توانند این کار را در حدی بسیار محدود انجام دهند، اما شناخت...

ادامه مطلب