بایگانی برچسب ها: ذهن خود را کنترل نمایید

ذهن خود را کنترل نمایید

ذهن خود را کنترل نمایید

ذهن خود را کنترل نمایید هرگاه با یک بحران غیرمنتظره روبرو شدید، کنترل ذهن خود و موقعیت را به دست بگیرید و سوالات زیرا را از خود و دیگران بپرسید: سعی داریم چکار کنیم؟ چطور می خواهیم این کار را انجام دهیم؟ آیا راه بهتری وجود دارد؟ فرضیه ما چیست؟ اگر این فرضیه ها اشتباه باشند، چه باید بکنیم؟ با توجه به پاسخمان به این سوالات، چه کاری را باید در اسرع وقت انجام دهیم؟ اولین قدمی که باید برداریم، چیست؟ ذهن خود را کنترل نمایید حقایق را از مشکلات ...

ادامه مطلب