بایگانی برچسب ها: دید در تاریکی

شگفتی بینایی حیوانات+تصاویر چشمان حیوانات

شگفتی بینایی حیوانات+تصاویر چشمان حیوانات

ما انسان‌ها خود را برترین گونه‌ی جانداران می‌پنداریم، وجود عقل، توانایی تحلیل و قدرت استدلال و بسیاری دیگر ما را از سایر موجودات زنده‌ی دیگری که تا به امروز شناخته‌ایم متمایز می‌کند. اما به راستی انسان در زمینه‌ی فیزیولوژی به گونه‌های دیگر جانوری برتری دارد؟ به عنوان مثال آیا ما قادر به دیدن اجسام در تاریکی یا شب هستیم؟ قطعا با چشم غیر مسلح جواب این پرسش منفی است. جانوران مختلفی در دنیا هستند که توانایی‌های فیزیکی و جسمی‌ آنها از م...

ادامه مطلب