بایگانی برچسب ها: دویدن برای تناسب تمام بدن

اندامی زیبا با انجام حرکات ورزشی جالب

اندامی زیبا با انجام حرکات ورزشی جالب

  اندامی زیبا با انجام حرکات ورزشی جالب   برای تناسب اندام و داشتن بدنی خوش فرم باید ورزش مخصوصی برای هر عضو از بدن انجام دهیم تا به نتیجه ایده آل برسیم. برای این که بدانید چه ورزشی برای تناسب کدام اندام مناسب است، این مطلب را مطالعه کنید. تقویت بازوها با تنیس ضربه زدن به توپ و عبور دادن آن از تور می تواند باعث تقویت بازوان شود. همچنین حرکت کف دست (فورهند) می تواند برای تقویت قفسه سینه مناسب باشد، حرکت پشت دست (بک هند) نیز می تواند ...

ادامه مطلب