بایگانی برچسب ها: دما

ده راه آسان جهت مقابله با گرمای تابستان

ده راه آسان جهت مقابله با گرمای تابستان

ده راه آسان جهت مقابله با گرمای تابستان پیشینیان ما بدون در اختیار داشتن کولر، بانوشیدنی های سرد و پوشیدن لباس های کمی خیس یا کاهش دمای بدن از داخل، خودشان را از گرمای هوا در امان می داشتند. گذاشتن بطری آب یخ یا آب سرد در محل قرار گرفتن پاها بر روی تخت باعث کاستن دمای بدن و آرام شدن اعصاب می شود. افزایش دمای هوا در تابستان و مقابله با گرما در این فصل، همواره یکی از دغدغه های مردم در منازل است که در نگاه اول به نظر می رسد ...

ادامه مطلب