بایگانی برچسب ها: دما

faceshot selfi

ده راه آسان جهت مقابله با گرمای تابستان

ده راه آسان جهت مقابله با گرمای تابستان

ده راه آسان جهت مقابله با گرمای تابستان پیشینیان ما بدون در اختیار داشتن کولر، بانوشیدنی های سرد و پوشیدن لباس های کمی خیس یا کاهش دمای بدن از داخل، خودشان را از گرمای هوا در امان می داشتند. گذاشتن بطری آب یخ یا آب سرد در محل قرار گرفتن پاها بر روی تخت باعث کاستن دمای بدن و آرام شدن اعصاب می شود. افزایش دمای هوا در تابستان و مقابله با گرما در این فصل، همواره یکی از دغدغه های مردم در منازل است که در نگاه اول به نظر می رسد ...

ادامه مطلب