بایگانی برچسب ها: دلیل کم خوابی

ساعات خواب مناسب دانش آموزان+مضرات بیداری بیش از حد کودکان

ساعات خواب مناسب دانش آموزان+مضرات بیداری بیش از حد کودکان

ساعات خواب مناسب دانش آموزان+مضرات بیداری بیش از حد کودکان خواب بخش مهمی از زندگی و برای حفظ عملکرد وسلامتی افراد حیاتی است.یک انسان بالغ برای برخورداری ازظرفیت عملکردی مناسب درطول روز،به ٨الی ٩ساعت خواب درطول شب باحداقل دوره های قطع شبانه نیازدارد.چرخه خواب وبیداری یکی ازچرخه های زیستی است که توسط عملکرد فیزیولوژیک بدن،درروشنایی وتاریکی،فعالیتهای کاری،تفریحی و…تحت تأثیرقرارمیگیرد. خواب در بدن انسان نقش دینام ماشین را بازی می کند و ب...

ادامه مطلب