بایگانی برچسب ها: دستور نگرفتن برنامه موشکی

faceshot selfi

برنامه موشکی ایران به هیچ وجه از خارج از مرزها دستور نمی گیرد

برنامه موشکی ایران به هیچ وجه از خارج از مرزها دستور نمی گیرد

برنامه موشکی ایران به هیچ وجه از خارج از مرزها دستور نمی گیرد. فرمانده اسبق سپاه پاسداران گفت: برنامه موشکی ایران به هیچ وجه از خارج از مرزها دستور نمی گیرد و این برنامه برای ما در حکم سپر دفاعی است. برنامه موشکی ایران به هیچ وجه از خارج از مرزها دستور نمی گیرد. برنامه موشکی ایران به هیچ وجه از خارج از مرزها دستور نمی گیرد. سردار سرلشکر  “محسن رضایی” فرمانده اسبق کل سپاه پاسداران در گفت و گو با خبرنگار د...

ادامه مطلب