بایگانی برچسب ها: دستور نگرفتن از خارج از مرزهایایران

برنامه موشکی ایران به هیچ وجه از خارج از مرزها دستور نمی گیرد

برنامه موشکی ایران به هیچ وجه از خارج از مرزها دستور نمی گیرد

برنامه موشکی ایران به هیچ وجه از خارج از مرزها دستور نمی گیرد. فرمانده اسبق سپاه پاسداران گفت: برنامه موشکی ایران به هیچ وجه از خارج از مرزها دستور نمی گیرد و این برنامه برای ما در حکم سپر دفاعی است. برنامه موشکی ایران به هیچ وجه از خارج از مرزها دستور نمی گیرد. برنامه موشکی ایران به هیچ وجه از خارج از مرزها دستور نمی گیرد. سردار سرلشکر  “محسن رضایی” فرمانده اسبق کل سپاه پاسداران در گفت و گو با خبرنگار د...

ادامه مطلب