بایگانی برچسب ها: در عزای شهادت امیر امومنین

 در عزای شهادت امیر امومنین

  در عزای شهادت امیر امومنین

  در عزای شهادت امیر امومنین متن ادبی شهادت امام على   آه زمین و گریه آسمان آن شب ستاره ها غمگنانه به کوفه می نگریستند و ماه از شرم، خود را با ابرها پوشانده بود. بغض آسمان که باز شد، زمین به حال خود گریست. تنها نه امت، یتیم شده بود، بلکه انسان سند افتخار و برگ برنده خود را در برابر ابلیس گم کرده بود. از در و دیوارهای کوفه ناله می بارید و وحشت سراسر آن را فرا گرفته بود. کوفه سراسر سکوت است و خاک مرگ، روی شهر پاشیده اند. از آسم...

ادامه مطلب