بایگانی برچسب ها: درس خواندن در ایام نوروز

faceshot selfi

راهکار های برای درس خوان شدن فرزندان در ایام نوروز

راهکار های برای درس خوان شدن فرزندان در ایام نوروز

راهکار های برای درس خوان شدن فرزندان در ایام نوروز بدیهی است دانش آموزان بعد از گذراندن ۶ ماه درس خواندن و مدرسه رفتن، دوست دارند که در تعطیلات عید استراحت کامل داشته باشند و از درس خواندن دور باشند. ولی این حالت ممکن است که افت تحصیلی را برای آنها ایجاد کند. در تعطیلات عید نیاز به ایجاد یک برنامه مناسب است که در کنار تفریح و استراحت،حتما مطالعه دروس نیز قرار داشته باشد. درس خواندن در ایام عید از ماه فروردین کم کم تعداد ساعاتی که د...

ادامه مطلب