بایگانی برچسب ها: درباره جلال آل احمد

بیوگرافی جلال آل احمد

بیوگرافی جلال آل احمد

چهره ها  بیوگرافی جلال آل احمد  جلال آل احمد در چند پرده پرده ی اول: چندی است ایران اشغال متفقین شده رضا شاه استعفا داده پهلوی پسر ولیعهد فرنگی ماب بر تخت جلوسانده شده فضا برای روزنامه ها احزاب و نویسندگان باز شده و نویسندگانی چون هدایت بزرگ علوی صداق چوبک و محمد مسعود دیگر نه فقط برای هواخوری که برای نوشتنشان هم به فضای آزاد می روند. در آن روزهای بین ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۴ جلال ۱۸-۲۲ ساله پیمان مرد امروز دنیا و مطبوعات حزب توده را مطالعه م...

ادامه مطلب