بایگانی برچسب ها: درآمد های غیر قانونی از متر

مجازات دستفروشی در مترو و خلاء قانونی در این باره

مجازات دستفروشی در مترو و خلاء قانونی در این باره

مجازات دستفروشی در مترو و خلاء قانونی در این باره مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران گفت: مدیریت شهری نمی‌تواند به دلیل خلاء قانونی، با شبکه دستفروشی در مترو مقابله کند. محمد احمدی بافنده مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع دستفروشی در مترو، گفت: دستفروشی در مترو یک پدیده شوم اجتماعی نیست و طبقه‌بندی پدیده‌های اجتماعی به عنوان یک پدیده خطرناک قلمداد نمی‌شود که اگر این‌گونه بود، قانونگذار برای آن قانونی وضع م...

ادامه مطلب