بایگانی برچسب ها: دانشگاه غیر انتفایی

ترم تابستانه دانشگاه های غیر انتفایی

ترم تابستانه دانشگاه های غیر انتفایی

ترم تابستانه دانشگاه های غیر انتفایی رییس اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسات غیر انتفاعی جزئیات برگزاری ترم تابستانه هریک از دانشگاه‌ها و موسسات را تشریح کرد. علی آهون منش در مورد ارائه ترم تابستان توسط دانشگاه‌ها و موسسات غیر انتفاعی توضیح داد: هر موسسه می‌تواند بر اساس امکانات و نیازهای خود ترم تابستان ارائه کند. منظور از نیازها این است که ممکن است برخی از دانشجویان موفق به گذراندن برخی از دروس در طول ترم تحصیلی نشوند. بنابراین دانشگاه یا...

ادامه مطلب