بایگانی برچسب ها: دانشکده ی شریعتی

اتفاقی عجیب در خوابگاه‌ دانشکده شریعتی+دانشجویان دختر باید تعامل با آقایان را یاد بگیرند

اتفاقی عجیب در خوابگاه‌ دانشکده شریعتی+دانشجویان دختر باید تعامل با آقایان را یاد بگیرند

اتفاقی عجیب در خوابگاه‌ دانشکده شریعتی+دانشجویان دختر باید تعامل با آقایان را یاد بگیرند اسکان تیم ورزشی پسران در خوابگاه‌های دخترانه دانشکده شریعتی سبب اعتراض دانشجویان دختر شده است.  به گزارش کدر؛ اسکان تیم ورزشی پسران در خوابگاه‌های دخترانه دانشکده شریعتی، موجب اعتراض دانشجویان دختر شده است. بنابراین گزارش اخیرا جمعی از پسران را در خوابگاه‌های دخترانه دانشکده شریعتی اسکان داده‌اند، بطوریکه دختران در محوطه خوابگاهی هر روز شاه...

ادامه مطلب