بایگانی برچسب ها: داستان کوتاه خنده دار ایرانی

faceshot selfi

داستان جالب برادران گلدشتین

داستان جالب برادران گلدشتین

داستان کوتاه برادران گلدشتین  داستان برادران گلدشتین دو گدا در یکی از خیابان های شهر رم کنار هم نشسته بودند. یکی از آنها صلیبی در جلو خود گذاشته بود و دیگری ستاره داوود. مردم زیادی که از آنجا رد می شدند به هر دو نگاه می کردند ولی فقط تو کلاه کسی که پشت صلیب نشسته بود پول می . کشیشی که از آن جا رد می شد مدتی ایستاد و دید که مردم فقط به گدایی که پشت صلیب نشسته پول می دهند و هیچ کس به گدای پشت ستاره داوود چیزی نمی دهد. رفت جلو و گفت: &#...

ادامه مطلب