بایگانی برچسب ها: داستان و قصه شبانه برای کودکان

faceshot selfi

داستان کوتاه ایرانی حسن کچل

داستان کوتاه ایرانی حسن کچل

داستان زیبایی حسن کچل داستان حسن کچل   یکی بود یکی نبود. زیر گنبد کبود غیر از خدا هیچکس نبود. پیرزنی بود که یک پسر کچل داشت به اسم حسن. این حسن کچل  ما که از تنبلی شهره عام و خاص بود از صبح تا شب کنار تنور دراز می کشید و می خورد و می خوابید. ادامه مطلب ...

ادامه مطلب