بایگانی برچسب ها: داستان های مفهومی

داستانی پندآمیز با نام آرایشگر و خدا

داستانی پندآمیز با نام آرایشگر و خدا

داستانی پندآمیز با نام آرایشگر و خدا داستانی پندآمیز با نام آرایشگر و خدا مردی برای اصلاح سر و صورتش به آرایشگاه رفت. در بین کار گفت و گوی جالبی بین آنها در گرفت. آنها در مورد مطالب مختلفی صحبت کردند. وقتی به موضوع خدا رسید آرایشگر گفت: «من باور نمی کنم که خدا وجود دارد.»   مشتری پرسید: «چرا باور نمی کنی؟»   آرایشگر جواب داد: «کافیست به خیابان بروی تا ببینی چرا خدا وجود ندارد؟ شما به من بگو اگر خدا وجود داشت این همه مریض می...

ادامه مطلب