بایگانی برچسب ها: داستان مرد خسیس

داستان زیبا و آموزنده مرد خسیس

داستان زیبا و آموزنده مرد خسیس

داستان زیبا و آموزنده مرد خسیس داستان زیبا و آموزنده مرد خسیس در زمان‌های‌ دور، مرد خسیسی زندگی می کرد. او تعدادی شیشه برای پنجره های خانه اش سفارش داده بود . شیشه بر ، شیشه ها را درون صندوقی گذاشت و به مرد گفت باربری را صداکن تا این صندوق را به خانه ات ببرد من هم عصر برای نصب شیشه ها می آیم .از آنجا که مرد خسیس بود ، چند باربر را صدا کرد ولی سر قیمت با آنها به توافق نرسید. چشمش به مرد جوانی افتاد ، به او گفت اگر این صندوق را برایم به...

ادامه مطلب