بایگانی برچسب ها: خون داخل تخم مرغ

علت خون داخل تخم مرغ چیست؟ چرا گاهی داخل تخم مرغ خون مشاهده می شود؟ حکم آن چیست؟

علت خون داخل تخم مرغ چیست؟ چرا گاهی داخل تخم مرغ خون مشاهده می شود؟ حکم آن چیست؟

علت خون داخل تخم مرغ چیست؟ چرا گاهی داخل تخم مرغ خون مشاهده می شود؟ حکم آن چیست؟ حکم خونى که گاهى در تخم مرغ پیدا مى ‏شود چیست؟ علت خون داخل تخم مرغ چیست؟ چرا گاهی داخل تخم مرغ خون مشاهده می شود؟ حکم آن چیست؟ حضرت امام: این خون پاک است؛ ولى بنابر احتیاط واجب، باید از خوردن آن اجتناب کرد و اگر خون را با زرده تخم مرغ، به هم بزنند که از بین برود، خوردن آن اشکال ندارد. آیات عظام سیستانى و فاضل: این خون نجس نیست؛ ولى احتیاط مستحب آن است که...

ادامه مطلب