بایگانی برچسب ها: خوشتیب بودن

اصول خوشت تیب بودن+ چگونه خوش تیپ باشیم

اصول خوشت تیب بودن+ چگونه خوش تیپ باشیم

اصول خوش تیپ بودن +ترفند هایی برای چاق  و کوتاه قد نشان دادن اندام +خوش تیب بودن به هنگام پوشیدن لباس بهتر است از شلوارهای راسته که درقسمت کمر بسته می شود استفاده شود و از شلوارهای پاگشاد ، دامن شلواری و نیز شلوارهایی که در قسمت پایین تر از کمر قرار گرفته و بسته می شوند خوداری کنید. اصول خوشت تیب بودن+ چگونه خوش تیپ باشیم همیشه لباس کاملا اندازه اندام خود بپوشید، از پوشیدن لباس های تنگ و گشاد خودداری کنید خوش تیپی و خوش پوش بودن ک...

ادامه مطلب