بایگانی برچسب ها: خوردن شراب

دلیل گفتن ((به سلامتی)) هنگام برهم زدن جام های شراب چیست؟

دلیل گفتن ((به سلامتی)) هنگام برهم زدن جام های شراب چیست؟

‏‎ دانستنی ها دلیل گفتن ((به سلامتی)) هنگام برهم زدن جام های شراب چیست؟ چرا هنگام نوشیدن شراب، با گفتن عبارت (به سلامتی) جام های خود را به یک دیگر می زنند؟ دلیل این کار به دوران بسیار دور و قرون وسطا بر می گردد. در آن زمان یکی از شیوه های رایج کشتن افراد،ریختن زهر در خوردنی آن ها بود . از آن جایی که نوشیدنی مصرف بیش تری داشت،زهر را بـــیش تر در جام شراب می ریختند. افراد زیرک و هوشیار برای خــنثی کردن توطئه علیه خود یا منصرف کردن فرد م...

ادامه مطلب