بایگانی برچسب ها: خواصی پوست بادام

faceshot selfi

خواص بادام تلخ+اشنایی با تاثیر دارویی گیاهان مغز دار

خواص بادام تلخ+اشنایی با تاثیر دارویی گیاهان مغز دار

خواص بادام تلخ+اشنایی با تاثیر دارویی گیاهان مغز دار چون بادام تلخ دارای اسید سیانیدریک است در مصرف آن باید نهایت دقت را بعمل آورد. مغز بادام تلخ ازنظر طب قدیم ایران خیلی گرم و خشک است. • بادام تلخ را آسیاب کرده و با سرکه مخلوط کنید … چون بادام تلخ دارای اسید سیانیدریک است در مصرف آن باید نهایت دقت را بعمل آورد. مغز بادام تلخ از نظر طب قدیم ایران خیلی گرم و خشک است. • بادام تلخ را آسیاب کرده و با سرکه مخلوط کنید ضماد خوبی برای سر درد ...

ادامه مطلب