بایگانی برچسب ها: خشونت غیر کلامی

با این مردان ازدواج نکنید/عاشق این مردان نشوید

با این مردان ازدواج نکنید/عاشق این مردان نشوید

با این تیپ مردان ازدواج نکنید خودشیفته ها و آزارگری کلامی   اگر شما با یک خودشیفته ازدواج کرده اید که از نظر مالی یا حرفه ای بسیار موفق است، باید بدانید که آزار و اذیت او به مرحله فیزیکی کشیده نخواهد شد چون ممکن است آبرو و اعتبار اجتماعی اش از بین برود و هر چیزی را که به دست آورده، از دست بدهد. او برای آزار دادن شما فقط از کلمات و بعضی رفتارهای خاص استفاده می کند تا ردی از خودش به جا نگذارد.   با این تیپ مردان ازدواج نکنید ...

ادامه مطلب