بایگانی برچسب ها: خشونت در مردان

faceshot selfi

همسر آزار ترین مردان در این کشور ها هستند

همسر آزار ترین مردان در این کشور ها هستند

مردهاي كجاي جهان همسر آزارترند؟ تابو بودن اين موضوع باعث مي‌شود بسياري از زنان قرباني براي علني كردن موضوع تلاشي نكنند و در سكوت با اين مشكل بسازند. از سوي ديگر، ضعف‌هاي قانوني در اين حوزه، باعث شده كه در اغلب موارد تنها خشونت جسمي از سوي مسئولان به رسميت شمرده شود و زنان براي احقاق حق‌شان در ديگر موارد، بدون وجود شاهدان عيني راه به جايي نبرند.آمارهاي ضد و نقيضي در مورد سن رخ‌دادن بيشترين ميزان خشونت‌هاي خانگي وجود دارد. همشهري آنلاين در مورد...

ادامه مطلب