بایگانی برچسب ها: خرید و فروش

بازار بورس + نحوه خرید وفروش در بازار الان

بازار بورس + نحوه خرید وفروش در بازار الان

از قضا ملا از آنجا میگذشت جریان را دید و متوجه شد که مرد فقیر التماس و زاری میکند و تقاضا مینماید او را رها کنند. ولی مرد کباب فروش میخواست پول دودی را که وی خورده است بگیرد. ملا دلش برای مرد فقیر سوخت و جلو رفته به کباب فروش گفت: این مرد را آزاد کن تا برود من پول دود کبابی را که او خورده است میدهم. بازار بورس + نحوه خرید وفروش در بازار الان     بازار بورس + نحوه خرید وفروش در بازار الان   فقیری از کنار دکان کباب فروشی ...

ادامه مطلب