بایگانی برچسب ها: ختم بدون صحبت کردن با کسی

modiseh

ختم کبریت آتشین / ختم اسرار

ختم کبریت آتشین / ختم اسرار

ختم کبریت آتشین ( ختم اسرار )ختمی عظیم این ختم را بزرگان دین و مجتهدین انجام می دادند و برای رسیدن به حاجتها حکم کبریت احمر ( آتش سرخ ) را دارد و زیاد ادعای تجربه کرده اند و سرآمد همه ختم هاستادامه مطلب

ادامه مطلب