بایگانی برچسب ها: خبار کاخ سعد آبادX

چرا جنیفر لوپز در جشن سعدآباد بود؟؟؟ موضوع بحث ضیافتی است که همسر رئیس جمهور در کاخ سعدآباد به مناسبت روز زن برگزار کرد.[..]   چرا جنیفر لوپز در جشن سعدآباد بود؟؟؟ آیدین سیارسریع  نوشت: یکی از مسائلی که این روزها واکنش نهادهای بین المللی مثل جبهه پایداری، احزاب مختلف در کشور همچون جبهه پایداری و افراد دلسوز در عرصه سیاست کشور نظیر اعضای جبهه پایداری را به همراه داشته، ضیافتی است که همسر رئیس جمهور در کاخ سعدآباد به مناسبت روز ز...

ادامه مطلب