بایگانی برچسب ها: خانه ای به شکل اهرام مصر

خانه هایی با معماری های غیر طبیعی و زیبا

خانه هایی با معماری های غیر طبیعی و زیبا

خانه‌هایی با طراحی‌های غیرعادی و بی‌نظیر اگر از شکل ظاهری خانه هایمان چشم پوشی کنیم می توانیم به یک اشتراک کلی برای همه ی خانه ها دست پیدا کنیم و آن هم احساس آرامشی است که هر خانه ای به صاحبش هدیه می کند و همه ی ما هم در این مورد باهم تفاهم داریم که هیچ جا خانه ی خود آدم نمی شود. خانه ی بعضی ها بسیار مجلل و بزرگ بوده و بعضی ها هم در خانه های کوچکتری زندگی می کنند و حتی افراد زیادی را هم می توان دید که تمام عمرشان را در چادرها گذرانده اند...

ادامه مطلب