بایگانی برچسب ها: حضرت یحیی

احادیثی پند اموز+خصلتی از حضرت یحیی(ع) که شیطان دوست داشت!

احادیثی پند اموز+خصلتی از حضرت یحیی(ع) که شیطان دوست داشت!

احادیثی پند اموز+خصلتی از حضرت یحیی(ع) که شیطان دوست داشت! حضرت یحیی(ع) به شیطان گفت: آیا شده است که لحظه ای بر من تسلط یابی؟ پاسخ داد: نه، ولی در تو خصلتی است که من دوست دارم و مایه تعجب من است…  حضرت یحیی(ع) به شیطان گفت: آیا شده است که لحظه ای بر من تسلط یابی؟ پاسخ داد: نه، ولی در تو خصلتی است که من دوست دارم و مایه تعجب من است. یحیی(ع) گفت: آن چیست؟ گفت: تو آدم پرخوری هستی، پس هنگامی که غذا می‌خوری و افطار می‌کنی سنگین م...

ادامه مطلب