بایگانی برچسب ها: حرکت پیلاتس برای آب کردن شکم

faceshot selfi

بایک حرکت ساده پیلاتس شکم خود را صاف کنید

بایک حرکت ساده پیلاتس شکم خود را صاف کنید

با یک حرکت ساده پیتلاس شکم خود را آب کنید یک حرکت پیشرفته ی پیلاتس برای شکم. به پشت بخوابید زانوها را به حالت ۹۰ درجه کنید و پا را بالا بیاورید. در حالی که شکم را منقبض میکنید نفس خود را حبس کنید. و دستها را بالا رو به عقب پشت سر ببرید. نفس خود را رها کنید و دستان را به طرف جلو بیاورید. پاهای خود را صاف کنید طوری که بدنتان شکل V به خود بگیرد. اگر احتیاج بود دستها را برای حفظ حالت بدن روی زمین قرار دهید.به آرامی پایین برگردید زانو ها را خ...

ادامه مطلب