بایگانی برچسب ها: جنجالی شدن مصاحبه فرهادی

کاش فرهادی با رسانه‌ای از جنس مردم ایران حرف می‌زد+ جنجالی شدن مصاحبه اصغر فرهادی با بی بی سی

کاش فرهادی با رسانه‌ای از جنس مردم ایران حرف می‌زد+ جنجالی شدن مصاحبه اصغر فرهادی با بی بی سی

 کاش فرهادی با رسانه‌ای از جنس مردم ایران حرف می‌زد+ جنجالی شدن مصاحبه اصغر فرهادی با بی بی سی   مصاحبه اصغر فرهادی با بی بی سی ، جنجالی شد کاش فرهادی با رسانه‌ای از جنس مردم ایران حرف می‌زد… کاش فرهادی با رسانه‌ای از جنس مردم ایران حرف می‌زد+ جنجالی شدن مصاحبه اصغر فرهادی با بی بی سی فیلم اصغر فرهادی گل کاشته و این روزها مدام می‌گوید، خوشحالم که مردم شاد هستند، اما در عمل معلوم نیست چرا فرهادی بی‌بی‌سی و رسانه‌ای غیرمردمی ...

ادامه مطلب