بایگانی برچسب ها: جلوگیری از مکیدن انگشت در کودکان

میک زدن انگشت و ضرر آن بر سلامت و دندان ها

میک زدن انگشت و ضرر آن بر سلامت و دندان ها

عوارض مکیدن انگشت بر سلامت دهان و دندان رفتار مکیدن در سنین نوزادی پدیده ای طبیعی است که هم برخاسته از نیازهای فیزیولوژیک نوزاد برای تغذیه است. در مورد اینکه چرا بعد از سن نوزادی این رفتار در برخی کودکان ادامه می یابد، نظریه های مختلفی وجود دارند.نظریه روانکاوی، ادامه یافتن این عادت بصورت مکیدن غیرتغذیه ای (پستانک یا انگشت) را ناشی از یک مشکل روانی در عدم توانایی کنترل اضطراب توسط کودک می داند. در حالی که نظریه یادگیری، آن را یک ...

ادامه مطلب